Klachtenregeling

Klachtenregeling Compassion in Business / Sietske de Haan.

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Als je ontevreden bent over een van onze docenten, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met jou naar een passende oplossing.

Mondeling oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de desbetreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun je altijd een schriftelijke klacht indienen.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Je kunt je brief met klacht zenden ter attentie van Sietske de Haan. Dit kan per post of per mail. Per post: Badhuisplein 3, 9726 BS Groningen. Per mail: info@compassioninbusiness.com.

Termijn indienen klacht

Eventuele klachten over de door Compassion in Business geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Sietske de Haan kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan word je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: Compassion in Business/Sietske de Haan zal je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met jou en eventuele andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het Sietske de Haan niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal Sietske de Haan in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van je klacht bevestigen. In de meeste gevallen zullen we ook contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Ons doel is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan informeren we je over de reden hiervan en houden we je verder op de hoogte van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Onafhankelijke klachtencommissie

Bij onverhoopte problemen kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van Compassion in Business. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klachtencommisie van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers de VMBN.

https://www.vmbn.nl

Voor de klachtencommissie voor de traumatherapie: klik hier.

Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties proberen wij binnen 4 weken af te handelen.

Vertrouwelijkheid

Alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.